gay black sex
hentai videos
older milf

tedavisi

Tetik Parmak ve Tetik Başparmak

 Tetik Parmak ve Tetik Başparmak
Parmakları büken kirişlerin kılıflarında kalınlaşmaya bağlı disfonksiyonuna “Tetik Parmak-Tetik Başparmak" denir. Hastalar çoğunlukla tutulan parmaklarını bükerken zorlanma ve ağrı olması nedeniyle başvururlar. Kimi hastalar parmaklarında bükülme sırasında zorlanma nedeni ile diğer elleri ile etkilenen parmağın bükülmesine yardımcı olamaya çalışırlar. Şiddetli olgularda parmak bütünü ile hareketsiz kalabilir. Bu gibi durumlarda pasif hareket genişliği tam olmasına rağmen aktif hareket yoktur. Hastaların çoğunda bu yakınmalar sabahları daha belirgindir ve gün içinde azalma gösterir.

Tanı Metodları
Avuç içindeki kiriş köprülerinde kalınlaşma ve kiriş ile birlikte hareket eden sert kitleler ele gelir. Bu kitlenin kiriş hareketi sırasında oluşturduğu atlama hissi tipiktir. Yeni olgularda bu hareket ağrılı olur. Daha geç olgularda kitle ele gelmesine rağmen atlama hissi ve ağrı azalabilir. Eğer birden çok parmakta kitle varsa diabet (şeker hastalığı) olasılığı akla gelmelidir.

Tedavi
Kiriş kılıfı içine uzun etkili steroid enjeksiyonundan kaçınılmalıdır. Tedavisi cerrahidir. Cerrahi işlemle kitle çıkarılır. Kirişin altından geçtiği ve kirişe köprü vazifesi gören bağ da kesilerek gevşetilir. Böylece kiriş daha rahat hareket edebilir hale gelir.

tedavisi
 

Oküloplastik (Göz ve göz çevresi hastalıkları) Cerrahi

Oküloplastik Cerrahi - Göz ve göz çevresi hastalıkları
Göz kapak tümörleri, Göz kapak düşüklükleri, Gözyaşı kanallarının yaralanmaları ve darlıkları, Göz çevresi yaralanmaları ve deformitelerinin tedavisi.

Oküloplastik cerrahi göz kapakları, gözyaşı yolları hastalıklarıyla ilgilenen branştır. Bu bölümde göz torbalarının alınmasından, protez göze ve göz içi tümör ameliyatlarından, botoks' a kadar her türlü tedavi ve cerrahi uygulamaları gerçekleştirilmektedir.

Göz Kapakları, Gözyaşı Yolları Rahatsızlıkları
Göz kapaklarının kendine özgü bir yapısı vardır. Göz kapakları gözlerimizi korurlar ve gözlerimizin istenilen ıslaklıkta kalmasını sağlarlar. Göz yaşı yabancı maddelerin gözden uzaklaştırılmasını sağlar, göz için gerekli olan ıslaklığı oluşturur ve koruyucu maddeleri içerir. Görevini tamamlayan gözyaşı boşaltım sistemi ile burna akar. Kaşlar ile kirpikler göz kapaklarına yardım ederler ve duygularımızın ifadesinde önemli rol oynarlar. Bu dokuların rahatsızlıkları genellikle kendilerine özgü anatomik yapılarının sonucudur.

Alt ve üst göz kapakları anatomik olarak birbirlerine çok benzerler. Oküloplastik (Göz ve göz çevresi hastalıkları) CerrahiHer göz kapağının iki önemli kası vardır. Bir kas göz kapağını açmaya (retraktör-levator), diğeri ise kapamaya (sifinkter-orbikülaris oküli) yarar. Bu iki kasın arasında orbita yağ dokusu bulunur. Alt göz kapağı daha hareketsiz, üst göz kapağı ise bir araba cam sileceği gibi hareketlidir. Göz kapaklarının doğuştan ya da yaşlanmaya bağlı rahatsızlıkları vardır. En sık görüleni "ptozis" olarak adlandırılan göz kapağı düşüklükleridir. Doğuştan olduğu zaman genellikle göz kapağını kaldıran kasın iyi gelişmemesine bağlıdır. Yaşlanmaya bağlı olarak da oluşabilir. Bu durumda sebep göz kapağını kaldıran kasın zaman içinde yıpranmasıdır. Her iki durumun da tedavisi cerrahidir. Eğer gözkapağını kaldıran kasın bir miktar fonksiyonu var ise bu kası güçlendirmeye yönelik cerrahi işlemler uygulanır.

Göz kapağını kaldıran kasta hiç fonksiyon yoksa kapak alındaki kasa asılır. Askı materyali olarak kişinin kendi bacağından alınan kas kılıfı ya da silikon bant tercih edilen ve uzun dönemde en iyi sonucu veren maddelerdir.

tedavisi
 

Dupuytren Hastalığı

dupuytren hastalığı
Dupuytren
(Guillaume, Paris 1777-1835) hastalığı, avuç içinde gelişen nohut büyüklüğünde şişlikler ve kalınlaşmayı ifade eder. Nedeni iyi anlaşılmış olmamakla birlikte destek dokusunda oluşan değişiklikler sonucu geliştiği tahmin edilmektedir. 40–60 yaş arasında erkeklerde daha sık görülür ve erkeklerde daha hızlı seyreder. Parmakları avuca doğru bükme deformitelerine neden olur. Yüzük parmağı, serçe parmağı ve başparmak en sık tutulan parmaklardır.

dupuytren hastalığı Bazen ayak tabanında ve peniste de benzer rahatsızlıklar olabilir. Dupuytren hastalığında çok sayıda risk faktörleri üzerinde durulmuştur. Kuzey Avrupa`da sık, Asya ülkelerinde daha az sıklıkla rastlanır. Dupuytren hastalığı sara hastalığında kullanılan ilaçlar, alkolizm ve şeker hastalığı ile birlikte görülebilir. Travma ile bağlantısı tartışmalıdır. Aile öyküsü olanlarda ve 40 yaş öncesi belirenlerde hastalık agresif olarak seyreder. Bu hastalarda cerrahi daha erken dönemlerde uygulanır ve tekrarlama olasılığı vardır.

Tedavi
Dupuytren hastalığında cerrahi dışı uygulamalar hastalığın ilerlemesine engel olmaz. Eğer parmakta 30 derecenin üzerinde sabit bükülme deformitesi gelişmiş ise cerrahi endikasyon belirir. Uygun cerrahi sonrası gidiş çoğunlukla iyidir.

tedavisi
 

Ganglionlar

ganglionlar - kist - elde kist
Ganglion kistleri, el ve bileğinde oluşan ve bazen büyüme gösteren kitlelerdir. Bu kistler çoğunlukla el bileğinin üst tarafında görülür. Daha az sıklıkla el bileğinin avuç içi tarafında, parmakların uç eklemlerinin üzerinde ve parmakları avuç içine bağlandığı bölgelerde ortaya çıkar. Bu kistler özellikle yeni oluşmaya başladığı dönemlerde veya elin sürekli zorlandığı aktivitelerde ağrılı olabilir. Büyüklükleri zamanla değişebilir ve bazen kendiliğinden kaybolabilirler. Bu kistler iyi huylu tümör yapısındadır.

Tanı:
Kistin bulunduğu yer ve görünümü temel alınarak ganglion tanısı konur. Olası eklem problemlerini araştırmak için radyolojik inceleme yapılabilir.

Tedavi:
ganglionlar bilek kist Hiçbir yakınmaya sebep olmayan ganglion kistleri tedavi gerektirmez, sadece izlemek yeterlidir. Ancak, kist ağrılı ve günlük aktiviteleri sınırlıyorsa veya estetik olarak görünümü kötü ise tedavi edilmesi gerekir. Kist içindeki sıvının bir enjektör ile boşaltılması ve/veya el bileğinin bir atel yardımı ile tespit edilmesi, cerrahi olmayan tedavi yöntemlerini oluşturur. Bu yöntemlerden sonra kistin ve yakınmaların tekrarlama olasılığı yüksektir. Cerrahi olmayan tedavi uygulamalar başarısız olursa, kistin cerrahi olarak çıkarılması bir el cerrahisi uzman tarafından önerilebilir.

Cerrahinin amacı, kisti kaynağı ile birlikte çıkartmaktır. Bu yüzden cerrahi işlem sırasında ganglion ile birlikte eklem kapsülünün veya tendon kılıfının bir kısmının çıkarılması gerekebilir. Eğer ganglion el bileğinden çıkartıldıysa, ameliyattan sonra el bileğini tespit eden bir atel uygulanması, bazı hastalarda görülen ameliyat bölgesinde duyarlılık ve şişme gibi bulguların oluşmasını önleyebilir. Ganglionların cerrahi olarak çıkartılması en başarılı tedavi yöntemidir ve bu kistlerin tekrarlama olasılığı çok azdır.

tedavisi
 

Deri Kanserleri - Onkoloji Plastik Cerrahi

Deri Kanserleri - Onkoloji Plastik Cerrahi
Baş - boyun tümörleri, Yumuşak doku sarkomları, Derinin cerrahi hastalıkları (iyi huylu deri tümörleri, deri kanserleri, benler, malign melanom, nedbeler, keloidler ve kötü yara izleri).

Deri Kanseri
Deri kanserleri tüm kanserler arasında sıklığı en fazla olandır. Her yıl A.B.D'de bir milyondan fazla deri kanseri geliştiği sanılmaktadır.

Deri kanserine karşı en iyi korunma yöntemi güneşten kaçınmaktır.
Deri kanseri gelişiminde ana sebep, su toplayacak kadar aşırı güneş ışığına (bronzlaşma dâhil) maruziyettir.

Daha az önemli olan faktörler:
Tekrarlayan tıbbi ve endüstriyel X ışını maruziyeti, yanık gibi skarla giden hastalıklar, kömür ve arsenik gibi bileşiklere mesleksel maruziyet ve aile hikâyesidir. Kolayca güneşte yanan açık tenli kişiler özellikle deri kanseri için yüksek risk altındadır.

deri kanserleri örnekDeri kanserine karşı koruyucu önlemler alınabilir. Güneş ışınları ana neden olduğuna göre en etkili korunma yöntemi güneşten kaçınmaktır.

UV (ultraviyole) ışınlarının en yoğun olduğu saatler sabah 10.00 ile 16.00 arasında olup özellikle gölgeniz boyunuzdan kısaysa bu saatler arasında gölgede kalın. Açık renkli ve koruyucu tarzda giyinin ve geniş kenarlıklı şapkalar takın. En az 15 faktörlü SPF (güneşten koruyucu krem) kullanın.15 faktörlü SPF'li krem düzgün kullanılırsa, açık tenli 20 dakikada güneşte yanan birinin toleransını yanmadan 300 dakikaya çıkarır (15 kat fazla zaman). Yine de SPF kullanımı güneşte fazla zaman geçirmeye bahane olmamalıdır, çünkü UVA ya da infrared gibi ışınlara karşı korumazlar ve derinin bağışıklık sistemine zarar verebilir.

Güneşten korunma erken çocukluk yaşlarında başlanmalıdır çünkü %80 oranında güneşe maruz kalma 18 yaşından önce olmaktadır. 6 aydan ufak bebekler uzun süre güneşte kalmamalıdır eğer gerekiyorsa güneşten koruyucu kremler kullanılmalıdır. Güneşten koruyucu kullanma güneşten korunmanın sadece bir parçasıdır ve asla güneşe aşırı maruz kalmayı haklı kılmaz. Hastalıktan kurtulmanın en güvenilir yolu erken tanıdır.

Vücudumuzu düzenli olarak bazı basit tekniklerle muayene etmeliyiz. Eğer aniden oluşan ben, kitle, ağrı ya da deride renk değişimi varsa derhal bir cilt doktoruna görünmeliyiz. Her deri kanseri kolayca saptanabilir.

Prekanseröz Durumlar (kansere meyilli olan hastalıklar):
Aktinik keratoz küçük, kepekli, benekli olup en sık yüzde, bacaklarda ve el sırtlarında yerleşirler genelde açık tenli ve güneşte uzun süre kalmış kişilerde oluşur. Eğer tedavi edilmezse bazıları deri kanserine dönüşebilir ve yoğun bir tedavi gerektirir. Erken dönemde aktinik keratoz tanısı konulursa kriyoterapi (dondurma), kemoterapi kremleri, kimyasal soyma (peeling), dermabrazyon, lazer cerrahisi ya da diğer cerrahi girişimler uygulanabilir. Güneşten koruyucu kremler de bu hastalığı önlemede yardımcıdır.

Basal Hücreli Karsinom: Bu kanser küçük, et renginde şişlik şeklinde olup en sık baş boyun ve ellerde görülür. Nadiren bu kanser kırmızı yama gibi olabilir. En sık açık tenli, açıkgöz ve saç rengine sahip kolay bronzlaşmayan kişilerde görülür. Bu kanser hızla yayılmaz. Tedavi edilmezse kanser kanayabilir, üzeri kabuk bağlayıp iyileşebilir ancak tekrarlayabilir. Bu tip kanserler vücudun diğer bölgelerine (metastaz) yapmazlar ancak alttaki kemiğe dek ilerleyip bölgesel hasara yol açabilirler.

Skuamöz (Yassı) Hücreli Karsinom: Bu kanser bir şişlik ya da kırmızı kepekli bir yama gibidir. Açık tenli kişilerde ikinci en sıklıkta görülen kanserdir. Tipik olarak kulak kenarı, yüz, dudaklar ve ağızda yerleşirler. Koyu tenli kişilerde nadirdir. Bu kanser büyük boyutlara ulaşabilir ve vücudun diğer bölgelerine yayılabilir. Erken tespit edilir ve dermatolojik cerrahi yapılırsa basal ve yassı hücreli kanser için kür oranı %95'tir.

Malign Melanom: Tüm deri kanserleri içinde en fazla ölüme neden olan tiptir. Ölüm oranını azaltmak önemlidir ve hastalara ancak erken dönemlerde yardım edilebilir. Melanoma melanositlerden köken alır, bu hücreler koruyucu görevi olan koyu renkte melanin pigmenti üretirler. Melanin deride bronzlaşma yaparak güneşe karşı korur. Melanoma hücreleri sürekli melanin üretir ve kahverengi, siyah ya da karışık renklerde görünürler, kırmızı ya da beyaz renkte de olabilir. Melanoma yayılmaya meyilli olup tedavisini yapmak esastır.

Melanoma aniden hiç farkına varılmadan oluşabilir ancak bir benin içinden, kenarından ya da diğer koyu lekelerden başlayabilir. Vücudumuzdaki benlerin yerini ve gelişen değişiklikleri fark etmek önemlidir. En önemli adım şudur; erken evredeki bir melanomun çıkarılmasıyla hala tedavi edilme şansı olduğu için benlerdeki her değişikliğin bir cilt hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirilmesidir. Açık tenli kişilerde aşırı güneşte kalma özellikle güneş yanığı önlenebilir en önemli melanom nedenidir. Kalıtım eğer ailede melanomu olan bireyler varsa rol oynayabilir. Atipik benler (displastik nevus) çok sayıda ve ailede fazla ise melanom gelişmesi için bir risktir.

Koyu tenli ya da siyah derili kişilerin melanoma karşı garantisi yoktur. Koyu tenli kişilerde melanom özellikle avuç içi, ayak tabanı, tırnak altları ya da ağızda görülebilir.

Melanom için uyarıcı işaretler şunlardır:
Bir benin üzerindeki değişiklikler; kepeklenme, sızıntı, kanama, yeni bir şişilik oluşması, etraftaki deriye benin kenarından pigment (renk) yayılması, kaşıntı,ağrı ve hassasiyettir.

Baş ve Boyun Bölgesi Tümörleri
Baş ve boyun bölgesindeki cilt, cilt altı, mukoza ve kemiklerden kaynaklanan tüm tümörler bu kapsamdadır. Cilt kanserleri benlerden kaynaklanan kanserler, dudak kanserleri, göz kapağı kanserleri, çene tümörleri, eski yanık yaralarının zemininden kaynaklanan tümörler, dil tümörleri, dişeti tümörleri ve bu tümörlerin olası yayılımları plastik cerrahi yöntemleri ile tedavi edilirler.

Tedavide amaç sadece tümörün uzaklaştırılması değil, bu sırada dokularda oluşacak eksikliklerin onarılmasıdır. Örneğin burnu alınan bir hastaya yeni bir burun oluşturmak yada dudak kanseri ameliyatı sonrası yeni bir dudak yapmak hastanın hem psikolojisi hem alına organın fonksiyonlarının yerine konması açısından şarttır.

Yumuşak Doku Sarkomları:
Cilt altı ve kas dokularını ilgilendiren tümör türleridir. Tekrarlanmalarını önlemek için geniş olarak çıkarılmaları gerekmektedir. Tümör çıkarıldıktan sonra yapılan girişimin ve çıkarılan dokunun boyutlarına göre değişen yöntemlerle yara kapatılması ya da defekt doldurulması işlemleri yapılır.
 

Deri Kanserleri - Onkoloji Plastik Cerrahi Sıkça Sorulan Sorular

Deri Kanseri Nasıl Tedavi Edilir?
Eğer deri biyopsisi (parça alınması) kanseri desteklerse, hastaya uygun olan cerrahi işlemler yapılır. Erken tanı ve lezyonun çıkarılması hastalıktan kurtulmanın en iyi yoludur.

 

tedavisi
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 Sonraki > Son >>

Adres: Esentepe Mah. FSM Bulvarı Gürler Caddesi No:6 Nilüfer Bursa Bu sayfayı paylaşın:
Telefon: 0224 241 94 94 - 243 73 52 - 243 73 53
Email: E-posta göndermek için tıklayınız Bu e-Posta adresi istenmeyen postalardan korunmaktadır, görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
 

YASAL UYARI
Bu site Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi konusunda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler hiçbir zaman bir hekim tedavisinin veya konsültasyonunun yerini alamaz. Sitemizde anlatılan tüm cerrahi işlemler bilgi, yorum ve görüntüler, kişileri bilgilendirme amaçlı olup; reklam, tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımamaktadır. Ayrıca yine yasa ve yönetmelikler gereği ameliyat öncesi ve sonrası fotoğraflar ve ameliyatlarla ilgili detaylı bilgiler verememekteyiz