gay boys
gay hentai
milf

çocuk cerrahisi

Pediatrik Plastik Cerrahi (Çocuk plastik cerrahisi)

Pediatrik Plastik Cerrahi - Çocuk plastik cerrahisi
Dudak - Damak Yarıkları
, Nadir yüz yarıkları, Doğmalık vücut uzuv anomalileri - yoklukları - asimetrileri ve Kulak yokluğu (mikrotia) bu cerrahi dalının alanı içerisine girmektedir.

Çocuklardaki yumuşak doku yaralanmalarının nedenleri olarak düşmeler, trafik kazaları, hayvan ısırıkları, kaynar sıvılarla yanma, elektrik çarpması sayılabilir. Acil serviste yapılan tedavi genellikle yeterlidir, fakat acil şartlarda yeterli veya uygun tedavinin gerçekleştirilememesi kalıcı sakatlıklar veya izler bırakabilir. Acil servis doktoru, plastik cerrahi konsültasyonunun ne zaman gerekli olduğuna doğru karar vermelidir.

Yüz Yumuşak Doku Yaralanmaları
Yüz yaralanmaları kalıcı sekeller bırakma potansiyeline sahiptir ve özel tedavi metotları gerektirir. Yüzdeki çok ufak yaralanmaların dahi sütüre edilmemesi, kötü iyileşme ve skatrizasyonla sonuçlanabilir. Yüz yumuşak doku yaralanmalarının tedavisi, en iyisi, acil servis yerine ameliyathanede ve bir plastik cerrah tarafından yapılmasıdır.

Yumuşak Doku Yaralanmaları ve Yüzeyel Yanıklar
Düşmeler, trafik kazaları, hayvan ısırıkları, sıcak sıvılar, elektrik aletleri çocuklarda yumuşak doku yaralanmalarına neden olur. çocuk plastik cerrahisi yaralanmaÇoğunlukla acil birim tedavisi yeterli olmaktadır, ancak acil birimde uygun veya kesin tedavinin uygulanmaması kalıcı hasar ve sekellere neden olabilir. Acil bakım doktorunun ne zaman plastik cerraha danışılması gerektiğini bilmesi gerekir.

Özellikle hassas yüz bölgelerin yaralanmaları, özel ilgi gerektirir. Alın ve kaş, göz kapağı, kulak, burun, yanak ve çene yaralanmaları en fazla şekil bozukluğu ile sonuçlanır. Yanak ve çene yaralanmalarında yüz siniri fonksiyon kaybı veya kas hasarı da olabilir.

Hayvan Isırıkları
Hayvan ısırıkları özel sorunlar doğurur; çoğu köpek ısırıkları çocuğun yüzünde olur ve tipik olarak yırtıcı türde yumuşak doku yaralanmalarıdır. Plastik cerrahi agresif olarak temizlenmesini ve ince onarımı ile ciddi kozmetik ve fonksiyonel hasarları önleyebilir.

Yüzeyel Yanıklar
Çocuk ve bebeklerde görülen çoğu yanıklar sıcak sıvı yanıklarıdır ve %15 kadarı çocuğa kötü davranılması sonucu oluşmaktadır.

Bu tür bir yaralanmada ilk yapılacak şey, hasarın boyutlarının saptanmasıdır. Başın vücuda olan oranıyla yapılan hesaplama çocuk ve bebeklerde erişkine oranla farklıdır. Bu farkın nedeni ise baş ve vücut arasındaki göreceli boyut farkıdır. Yanığın ciddiyetinin hesaplanması, sıvının sıcaklığına ve derinin bu sıvıyla olan temas süresine bağlıdır.

İyi bir yüzeyel yanığın (sınırlı yanıklardan olmayan) acil bakımı, komplikasyonsuz iyileşme ile sonlanmalıdır. İyi bakımın kuralları:

  1. Değerlendirme
  2. Göz kapaklarındaki büller gibi fonksiyonu engelleyen büllerin debridmanı,
  3. Çocuğun ailesine taburcu olduktan sonra nasıl bakmalarının gerektiğinin anlatılması,
  4. Olan bir yara enfeksiyonunu fark edebilmek için ilk pansumandan sonraki iki gün içinde hastanın tedavi edildiği doktor tarafından değerlendirilmesidir.

Kulak ve el yanıkları özel bakım gerektirir. Yüzeyel kulak yanıklarında bile daha sonra skar ve deformasyon gelişebilir. Yanık ellerde de fonksiyonu kısıtlayabilecek skar ve kontraktürler oluşturabilir. Bu gibi durumlarda plastik cerraha başvurmak gerekir.

Doğumsal Anomaliler
Deforme edici bir doğumsal defektin hem aile üzerinde haraplayıcı psikolojik etkileri hem de çocuk üzerinde fiziksel, psikolojik ve sosyoekonomik yaşam boyu kalıcı sekel bırakma olasılığı vardır. Plastik cerrahi, bu doğumsal defektlerin çoğunu düzeltebilir veya daha iyi hale getirebilir. Başarılı bir sonuç elde etmek için cerrahinin zamanlaması önemli olduğundan plastik cerrahla erken evrede ilişki kurulmalıdır.

Yarık Dudak - Damak
Dudak ve damak yarığı en sık rastlanılan doğumsal defektlerdendir.

Dudak-damak yarığına eşlik eden kalp ve diğer organ anomalileri de görülebilir. Yüz yarığı olan her yeni doğan, ek anomaliler açısından da değerlendirilmelidir.

Dudak yarığı tek başına veya damak yarığı ile birlikte görülebilir. Basit bir yarıktan sert damak ve dişleri de tutan, burun deformiteli iki taraflı komple yarığa kadar olabilir.

Tedavi
Tedavi, doğumdan hemen sonra yandaş anomalilerin araştırılması, defektin plastik cerrah tarafından değerlendirilmesi ve tedavi seçeneklerinin aile ile görüşülmesiyle başlar. Doğumdan sonraki herhangi bir zamanda dudak, onarımı gerçekleştirilebilir. Genel olarak çoğu onarım 10’lar kuralına göre planlanır: 10 haftalık, 10 pound (5kg) ağırlığında ve 10 gram hemoglobin.

İkincil cerrahi girişimler, burun deformite onarımı, eğer gelişmişse yara izini düzeltmek için gerekebilir.

Ciddi çift taraflı dudak yarıklarında hastanın çocukluk ve ergenlik dönemi boyunca sürecek sürekli değerlendirmelere gereksinim vardır.

Damak Yarığı
Damak onarımında, normal konuşmanın oluşmasına östaki tüpünün fonksiyonunun onarılmasına, oronazal (ağız-burun) fistüllerin kapatılmasına ve üst çene gelişimdeki değişmeleri en azda tutmaya önem verilir. Hastaya bağlı olarak onarım, 10 aylıktan (erken) 24 aylığa (geç) kadar olabilir.

Bazı vakalarda ilk damak onarımından aylar sonra hipernazal (hım hım) konuşmayı düzeltmek için ikincil yumuşak damak (velofaringeal) cerrahisi gerekebilir.

Uzun Süreli Tedavi
Bazı hastalarda normal konuşmayı elde etmek için aylar veya yıllar süren konuşma egzersizi gereklidir.

Hemanjiyomlar ve Derinin Diğer İyi Huylu Damarsal Lezyonları
Yeni doğanda derinin en sık rastlanan selim tümörleri olan hemanjiyomlar ve lenfanjiyomlar doğumda veya doğumdan sonraki ilk ayda belirir.

Bazı lezyonlar, yaşamın ilk aylarında regrese olabilirler (gerileyebilirler) (strawberry hemanjiyom). Kritik yerleşimli geniş vasküler lezyonlar hem şekil bozucu hem de hayatı tehdit edici olabilirler (deri, karaciğer ve barsakları tutan multipl hemanjiyom).

Port wine (şarap lekesi) ve gerilememiş strawberry hemanjiyom (Çilek)gibi damarsal lezyonlar için en iyi seçenek lazer tedavisidir.

Deride Lekeler
Varoluşları veya habaset potansiyelleri açısından yenidoğanda derinin lekelerini değerlendirmek zordur.

Plastik cerrah ve dermatoloji uzmanı ile yapılacak erken konsültasyon cerrahi veya diğer uygun tedavinin planlanmasını başlatır.

Geniş doğumsal nevüslerde (benlerde) anlamlı derecede erken kanserleşme veya geç kanserleşme riski vardır. Geniş ve kıllı benler hem çocuk hem de ebeveyn için fiziksel ve psikolojik sorun olur. Cerrahi çıkarma işlemi ve deri yaması kullanımı sıklıkla uygulanan tedavi yöntemidir.

Kulak Deformiteleri
Mikrotia (küçük deforme kulak) gibi kulak mal formasyonları, özellikle okul çağına gelene dek düzeltilmemişse çocuğun kendine ilişkin imajını önemli ölçüde etkileyebilir.

Mikrotia genellikle doğumda veya hemen sonrasında, güdük kulak lobülü, kıkırdağı, kulak kanalı, belli olur. Genellikle tek taraflıdır. iki taraflı mikrotia ciddi işitme defektleri eşlik edebilir.

Mikrotia tanısı konur konmaz plastik cerrahi konsültasyonu gerekir. Çocuğun ebeveyni ile yapılacak konsültasyonda rekonstrüksiyonun yapılacağı yaş belirlenir. Rekonstrüksiyonun çocuk okula başlamadan bitirilmesi gerekir. Sıklıkla yeni rekonstrüksiyon kosta (kaburga) gelişiminin yeterli olduğu 5-6 yaşlarında gerçekleştirilebilir.

El Deformiteleri
El malformasyonları, sindaktili (perdeli parmaklar), polidaktili (fazla parmak), trigger finger (tetik parmak), başparmak eksikliği, kısa parmaklar ve eksik parmakları içerir. Tüm konjenital el malformasyonlarına eşlik eden diğer organ ve doku anormalileri de düşünülmelidir. Örneğin sindaktili sıklıkla Poland Sendromu’nun (el mal formasyonu ile birlikte torasik (göğüs kafesi) yapılarının konjenital eksikliği) belirgin bir bulgusudur.

Plastik cerrahi, çoğu el mal formasyonlarını düzeltebilir veya belirgin fonksiyonel kapasite kazandırabilir. Fonksiyonel restorasyona bir örnek, hipoplastik (az gelişmiş) veya aplastik (eksik) parmakların cerrahi ile düzeltiminde mikrovasküler ayak parmağının ele aktarılmasıdır.

Meme Anomalileri
Konjenital meme asimetrisi, altta yatan doğumsal anomalilerin bir belirtisi olabilir. En sık konjenital meme asimetrisi nedeni olan Poland Sendromu göğüs yapıların deformitesi, meme asimetrisi ve aynı taraf yapışık parmak deformitesinin bir arada bulunduğu bir sendromdur. Torasik deformiteleri belirlemede bilgisayarlı tomografi (BT veya CT) ve manyetik rezonans (MR) görüntüleme gereklidir.

Poland Sendromu’na bağlı meme asimetrisinin tedavisi, protezle büyütmeyi, göğüs dış duvarındaki çukurluğun kas deri dokusu ile doldurulmasını veya karşı taraf meme dokusu ile büyütmeyi içerir.

çocuk cerrahisi
 

Hipospadias

Bursa Hakimiyet Gazetesi | 23.11.2009 Tarihli Haberi

Hipospadias nedir?

Yeni doğan erkek çocuklarda görülebilen doğumsal bir bozukluktur. Normal bir peniste idrar kanalı  (üretra) penis başının (glans) ucunda sonlanır ve çocuklar penisin ucundan idrarını yaparlar.  
Hipospadiaslı çocuklarda ise idrar kanalı (üretra) penisin alt yüzünde ve daha geride sonlanır. Bu sonlandığı nokta ile penis ucu arasındaki mesafede idrar kanalı oluşmamıştır.  
İdrar kanalının açılma noktası testislerden daha geride bile olabilir ve ne kadar geride ise o kadar ciddidir. Ancak olguların çoğunluğunu penis ucuna daha yakın olanlar oluşturmaktadır. 

Belirtileri  Nelerdir?

1) İdrar kanalının (üretra) penisin alt yüzünde ve daha geride olması  
2) Penis başının yassılaşması  
3) Sünnet derisi (prepusium)'nin penis başının alt yüzünde oluşmaması (doğuştan yarım sünnetli)  
4) Ereksiyona gelince penisin aşağıya doğru kıvrılması  
5) Hipospadiaslı çocukların karşıya doğru işeyememeleri tersine, ayaklarına doğru işemeleri. Bu durum, ayakta çiş yapmak yerine oturarak çiş yapma mecburiyeti doğurur.  
6) İdrar kanal açıklığı  çok geride olanlarda erişkin yaşa kadar ameliyat edilmezlerse cinsel fonksiyon bozuklukları ortaya çıkabilir. 

Ne Zaman Ortaya Çıkar?

Fetus (anne karnındaki bebek)'un cinsiyet farklılaşması gebeliğin ilk üç ayı esnasında gerçekleşir. Bu süre içerisinde bu organa ait ortaya çıkan bir gelişim aksak1ığı sonucunda idrar kanalının oluşumu tamamlanamadan duraksar ve hipospadias ortaya çıkar.

Bu gelişim aksamasının nedeni kesin olarak bilinmemektedir. Androjenik (erkeksi) hormon uyarısındaki herhangi bir azalma ya da kalıtsal bazı faktörler suçlanmaktadır.  
Hipospadiaslı bir çocuğu olan ailenin, doğması beklenen erkek bebeğinde de hipospadias görülme olasılığının, genel toplumdaki görülme sıklığından daha yüksek olması, kalıtsal nedenlerin önemini göstermektedir. 

Nasıl Tanı Konur?

Günümüzde gebelik esnasında ultrason ile doğum öncesi tanı koymak mümkündür. Bu mümkün olmadıysa doğduğu andan itibaren yapılacak klinik muayene ile kolaylıkla tanı konur. Nadiren hipospadiaslı çocuklarda prepusium (sünnet derisi) normal ve tam olabilir. Bu gibi durumlarda sünnet derisi geriye doğru sıyrılmadan uca yakın hipospadiasları tespit etmek mümkün olmayabilir.  
 

Ne Sıklıkta Görülür?

Yaklaşık olarak "300 erkek doğumda 1" görülmektedir.

Başka Hangi  Testler Yapılmalıdır?

Hipospadiasla birlikte en sık görülen bir başka doğumsal problem inmemiş testis ve kasık fıtığıdır. Bu nedenle hipospadiaslı çocukların testislerinin olup olmadığı ve torbalara kadar inip inmediği mutlaka kontrol edilmelidir.  Ayrıca hipospadias olguları  çok nadir görülen cinsiyet farklılaşması problemlerinin (hermafroditizm) bir parçası olarak da ortaya çıkabilir. Bu nedenle şüpheli olgularda cinsiyet ayırım testleri (kromozom analizler v.s.) yapılmalıdır. 

Tedavi

Tedavisi cerrahi operasyondur. Operasyonda penisin aşağıya doğru kıvrılmasına neden olan ve "kordi" adını verdiğimiz fibrotik band temizlenerek penis ereksiyona geldiğinde aşağı doğru kıvrılmayacak şekilde düzleştirilir.  
İdrar kanalının açıldığı noktadan penisin ucuna kadar olan eksikliğini tamamlamak üzere yeni idrar kanalı oluşturulur. Yassılaşmış halde bulunan penis başı (glans)'na doğal konik şekli verilir. Yani sonuçta estetik ve fonksiyonel açıdan kabul edilebilir bir penis şekli oluşturulur.

Operasyonda Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi'nin çok ince ve hassas teknikleri uygulanır. Cerrahi işlemin başarılı olabilmesi için, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanlığı olan ve özellikle bu konuyla ilgili yeterli bilgi ve deneyime sahip kişilerce yapılmalıdır.  Hipospadiasın tipine göre seçilmesi gereken değişik yöntemler vardır. Cerrahi işlem seçilen yönteme bağlı olarak 1 ile 4 saat arasında sürebilir. 

Sünnet Yapılmalı Mıdır?

Hipospadiasın birçok tipinde eksik idrar kanalının oluşturulması amacıyla sünnet derisi (prepusium) kullanıldığı için bu kıymetli malzemenin sünnet yapılarak harcanılmaması gerekir. Yani sünnet yapılmamalıdır.

Hastanede Ne Kadar Kalınır?

Hipospadiasın ciddiyetine ve uygulanan yönteme göre hastanede yatış süresi 3-10 gün arasında değişmektedir.

Cerrahi Sonuçlar Nasıldır?

Cerrahiyi takiben çoğu  çocuk normal fonksiyon ve iyi bir kozmetik sonuca sahip olur. Ortalama olarak hipospadiaslı çocukların %90' ında problemler tek bir operasyonla çözülür. Fakat, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi prensiplerine uyulmadan ve de ehil olmayan kişiler tarafından bu operasyonlar yapıldığında komplikasyon ve başarısızlık oranı büyük ölçüde artmaktadır.
 

Üreme Fonksiyonu Nasıldır?

Başka bir nedenle kısırlık (infertilite) yoksa böyle bir problem hipospadiaslı çocuklarda beklenmez. Başarılı sonuçlanmış bir operasyonun bu yönde olumsuz bir etkisi olmaz.  
 

Psikolojik Etkilenme Olur Mu?

Mükerreren yapılan ve her defasında başarısız geçen operasyonlar kişiyi psikolojik olarak olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle uygun yaşta ve tek operasyonla başarılı bir sonuç daima tercih edilir.  
 

Optimal Operasyon Yaşı Nedir?

Operasyon yaşı konusunda dünyadaki görüşler ve uygulamalar farklıdır. Yapılan araştırmalar 18. aydan sonra psikolojik açıdan çocuğun olumsuz etkilenme riskinin yüksek olduğunu göstermiştir. Altıncı aydan önce ameliyat etmenin de genel anestezi riski açısından caydırıcılığı vardır. Bu nedenlerle ve cerrahi tekniklerdeki gelişmeler de göz önüne alınarak daha önceleri 2-3 yaş arası daha çok tercih edilirken, bu sınırı daha erkene alma eğilimi gelişmiştir.  
Özetle, günümüzde optimal operasyon yaşı 6 ile 18 ay arasıdır. 

Komplikasyonlar

Erken ve geç dönemde görülenler olarak 2 gruba ayırmak mümkündür. Erken dönemde; kanama, dikişlerin açılması, enfeksiyon gibi tüm ameliyatlarda görülme riski olan komplikasyonlarla karşılaşılabilir.  
Geç dönemde ise, fistül (delik), stenoz (darlık), kordi tekrarlamasına bağlı peniste aşağı doğru eğrilme ve tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonlarına eğilimde artış görülebilmektedir.  
Bu komplikasyonlar dikkatli ek cerrahi işlemler gerektirir.

çocuk cerrahisi
 

Adres: Esentepe Mah. FSM Bulvarı Gürler Caddesi No:6 Nilüfer Bursa Bu sayfayı paylaşın:
Telefon: 0224 241 94 94 - 243 73 52 - 243 73 53
Email: E-posta göndermek için tıklayınız Bu e-Posta adresi istenmeyen postalardan korunmaktadır, görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
 

YASAL UYARI
Bu site Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi konusunda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler hiçbir zaman bir hekim tedavisinin veya konsültasyonunun yerini alamaz. Sitemizde anlatılan tüm cerrahi işlemler bilgi, yorum ve görüntüler, kişileri bilgilendirme amaçlı olup; reklam, tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımamaktadır. Ayrıca yine yasa ve yönetmelikler gereği ameliyat öncesi ve sonrası fotoğraflar ve ameliyatlarla ilgili detaylı bilgiler verememekteyiz